Perlembagaan Universiti Utara Malaysia

Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971

Perlembagaan Universiti Utara Malaysia [ Download : Here ]