Pekeliling JPA 2017

           
           
BIL  PEKELILING JPA TAJUK TARIKH KUATKUASA
TARIKH JPU TARIKH LPU
1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2017 Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu 01 Jan 2017
234 Bil. 5/2017
22 Mei 2017
107 Bil. 3/2017
05 Mei 2017
2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017 Bantuan Khas Keewangan Tahun 2017 13 Dis 2017

Secara Edaran pada 07 Jun 2017

Secara Edaran Bil. 3/2017 pada 06 Jul 2017

3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017 Kemudahan Cuti Umrah 01 Jan 2018 Secara Edaran pada 28 Dis 2017 LPU Edaran Bil. 5/2017 pada 31 Dis 2017
4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017 Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Di Agensi Kerajaan Persekutuan 01 Jan 2018 Ke-241 Bil. 1/2018 pada 08 Jan 2018 Ke-112 Bil 1/2018 pada 08 Feb 2018
5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017 Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam 01 Jan 2018 Secara Edaran pada 28 Dis 2017 LPU Edaran Bil. 5/2017 pada 31 Dis 2017
6. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2017 Bayaran Khas Tahun 2017 01 Jan 2018 Secara Edaran pada 28 Dis 2017 LPU Edaran Bil. 5/2017 pada 31 Dis 2017
7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2017 Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 13 Dis 2017 Ke-241 Bil. 1/2018 pada 08 Jan 2018 Ke-112 Bil 1/2018 pada 08 Feb 2018
8. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017 Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 01 Jan 2018 Ke-241 Bil. 1/2018 pada 08 Jan 2018 Ke-112 Bil 1/2018 pada 08 Feb 2018
9. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecermelangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana 01 Jan 2018 Ke-241 Bil. 1/2018 pada 08 Jan 2018 Ke-112 Bil 1/2018 pada 08 Feb 2018
10. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2017 Perlaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung 01 Jan 2018 Ke-241 Bil. 1/2018 pada 08 Jan 2018 Ke-112 Bil 1/2018 pada 08 Feb 2018