Pekeliling JPA 2017

         
         
BIL  PEKELILING JPA TAJUK TARIKH JPU TARIKH LPU
1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2017 Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu
234 Bil. 5/2017
22 Mei 2017
107 Bil. 3/2017
05 Mei 2017
2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017 Bantuan Khas Keewangan Tahun 2017