Pekeliling JPA 2016

 

 

 BIL PEKELILING JPA TAJUK TARIKH JPU TARIKH LPU
 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016
225 Bil 10/2016
12 Jun 2016
102 Bil. 3/2016
22 Julai 2016
  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016 (Terhad)
Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (Kumpulan Pengurusan Tertinggi) Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
226 Bil. 11/2016
25 Julai 2016
102 Bil. 3/2016
22 Julai 2016
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2016
225 Bil 10/2016
12 Jun 2016
102 Bil. 3/2016
22 Julai 2016
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2016
 -
104 Bil. 5/2016
2 Disember 2016
 4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2016  -  
 5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2016  -
105 Bil. 1/2017
19 Januari 2017
 6. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2016
 
 
 -
105 Bil. 1/2017
19 Januari 2017
 7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2016  -
104 Bil. 5/2016
2 Disember 2016
 8. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016
 
 
 -
105 Bil. 1/2017
19 Januari 2017
 9. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2016
 
 
 -
105 Bil. 1/2017
19 Januari 2017
 10. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2016
 
 
 -
105 Bil. 1/2017
19 Januari 2017