Pekeliling JPA 2015

 
 
BIL  PEKELILING JPA TAJUK TARIKH JPU TARIKH LPU
 1.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2015
 Dasar Dan Prosedur Pelepasan Jawatan Dan Perletakan Jawatan
209 Bil. 5/2015
21 Jun 2015
 
 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015
 Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maksimum
209 Bil. 5/2015
21 Jun 2015
 
 2.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2015
 Bantuan Khas Kewangan Tahun 2015
209 Bil. 5/2015
21 Jun 2015
 97 Bil. 4/2015
30 Julai 2015
 3.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015
 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat  
97 Bil. 4/2015
30 Julai 2015
 4.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2015
 Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
213 Bil. 9/2015
22 November 2015
 
 5.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2015
 Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam
214 Bil. 10/2015
15 Disember 2015
 
215 Bil. 11/2015
15 Disember 2015
100 Bil. 1/2016
4 Februari 2016
 6.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2015
 Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan
213 Bil. 9/2015
22 November 2015
99 Bil. 6/2015
24 November 2015
 7.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2015
 Pemberian Khas Tahun 2015
214 Bil. 10/2015
15 Disember 2015
Khas 1/2016
6 Januari 2016
 8.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015
 Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
214 Bil. 10/2015
15 Disember 2015
 
215 Bil. 11/2015
15 Disember 2015
100 Bil. 1/2016
4 Februari 2016