Pekeliling JPA 2014

 

 BIL PEKELILING JPA TAJUK TARIKH JPU TARIKH LPU
 1.
 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2014
195 Bil. 2/2014
16  Mac 2014
 90 Bil. 2/2014
 24 Mac 2014
 
 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2014
 
 
 2.
 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2014
 204 Bil 11/2014
 17 Disember 2014
 Khas Bil. 4/2014
 23 Disember 2014
 3.
 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2014
204 Bil 11/2014
17 Disember 2014
 
 4.
 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2014
205 Bil. 1/2015
26 Januari 2015
95 Bil. 2/2015
26 Mac 2015
 5.
 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2014
204 Bil 11/2014
17 Disember 2014
Khas Bil. 4/2014
23 Disember 2014