Pekeliling JPA 2012

 1. Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di BAwah Sistem Saraan Malaysia
 2. Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementaa Dan Pertukaran Tetap
 3. Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup
 4. Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Maaysia
 5. Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2012
 6. Penjawatan Dan Urusan Perkhidmatan Di Pejabat Menteri Dan Timbalan Menteri
 7. Pindaan Skim Perkhidmatan Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang Dan Pemeriksa Kapal Terbang
 8. Pindaan Skim Perkhidmatan Jurukartografi
 9. Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Tukang Masak, Atenden Kesihatan Dan Pemandu Lokomotif Sabah
 10. Pemansuhan Skim Perkhidmatan Pengawas Pemulihan, Pengurusan Stesen Dan Penolong Pegawai Penaksir
 11. Penjumudan Skim Perkhidmatan Pegawai Penaksir Dan Pembantu Penaksir
 12. Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2012
 13. Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cermelang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 14. Program Transformasi Minda
 15. Pindaan Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Dan Pensyarah Pergigian