Pekeliling JPA 2011

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2011 Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan ke Perkhidmatan Awam
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2011 Dasar dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhdmatan Awam
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2011 Dasar dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian
 4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2011 Pembekalan Baju Vest Bagi Penghantar Notis
 5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2011 Dasar dan Prosedur Penempatan Pegawai di Bawah Program Penempatan Silang (Cross Fertilization Programme)
 6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2011 Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai
  Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam
 7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2011 Bayaran Insentif Pakar, Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian dan Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah
 8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2011 Imbuahan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2011
 9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2011 Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam
 10. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2011 Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2011
 11. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2011 Pelaksaaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Persekutuan
 12. -
 13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2011 Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Persekutuan
 14. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2011 Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia
 15. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2011 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam