Pekeliling JPA 2008

 1. Senarai Tambahan Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam
 2. Dasar Dan Prosedur Perlantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)
 3. Perlaksanaan Dasar Satu Peratus Peluang Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam Kepada Orang Kurang Upaya
 4. Penjawatan Di Pejabat Menteri Dan Timbalan Menteri
 5. Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu
 6. Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib 58 Tahun
 7. Pelantikan Semula Pegawai Yang Telah Dibesarakan Atas Sebab Kesihatan
 8. Penepatan Gred Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Yang Menjalankan Tugas Pembantu Khas
 9. Perubahan Skim Perkhidmatan Bentara Parlimen
 10. Perubahan Skim Perkhidmatan Pemeriksa Kereta Motor Gred A17, A22, A26
 11. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran
 12. Dasar Dan Prosuder Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Simentara Dan Pertukaran Tetap
 13. Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi 2008
 14. Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran Opsyen Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
 15. Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran OpsyenKepada Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia
 16. Kadar Cuti Rehat TAhunan Dan Tawaran Opsyen Kepada Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim Dan egawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim
 17. Pemberian Ex-Gratia Sekaligus Kepada Ibu Atau Bapa Anggota Berpencen Yang Meninggal Dunia Semasa Dalam Perkhidmatan Tapa Meninggalkan Balu/ Duda Atau Anak
 18. Peningkatan Maksima Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari
 19. Tawaran OpsyenSemula Kepada Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
 20. Perubahan Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah Perubatan, Pensyarah Pergigian Dan Pensyarah UiTM
 21. Menaik Taraf Skim Perkhidmatan Penolong Jururawat Kepada Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat
 22. Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang Bertukar Wliayah
 23. Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menjalankan Tugas Rondaan Di Bawah Skim Rondaan Sukarela Kawasan Rukun Tetangga
 24. -
 25. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan
 26. Garis Panduan Bagi Tindakan Tatatertib
 27. Terhadap Pegawai Awam Yang Sedang Dibicarakan Atas Tuduhan Jenayah Di Makamah Tanpa Menunggu Prosiding Jenayah Ke Atasnya Selesai