Pekeliling JPA 2007

 1. Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
 2. Perlaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat Di Semua Agensi Kerajaan Persekutuan
 3. Pengumuman Hari Kelepasan Dari Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
 4. Pemberian Subsidi Yuran Asuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat Kerja Sektor Awam
 5. Panduan Pengurusan Pejabat
 6. Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup
 7. Pemberian Kenaikan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
 8. Pemberian Kenaikan Gaji Kepada Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
 9. Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Mesin Prosesan Data Gred F11, F14
 10. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17, N22, N32
 11. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
 12. Elaun Tugas Memandu Kenderaan
 13. Mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan
 14. Kaedah Penepatan Gaji Permulaan Dan Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat
 15. Kemudahan Cuti Mengjaga Anak
 16. Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie Dan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
 17. Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan Awam
 18. Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Sektor Awam
 19. Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia
 20. Pemberian Hadiah Kenaiakan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Yang Di Lantik Dari Kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
 21. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan
 22. Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pekerja Rendah Awam (PRA) Dan Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK)
 23. Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam
 24. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Orang Asli
 25. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan
 26. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Penguasa Penjara Gred KX32
 27. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Penilai Gred W17, W22, W26
 28. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perhubungan Perusahaan
 29. Perubahan Skim-Skim Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong Kaunselor Kepada Skim Perkhidmatan Pegawai Psikologi Dan Penolong Pegawai Psikologi
 30. Elaun Bahasa Asing
 31. Skim Perkhidmatan Pegawai laut Gred A41, A44, A48, A52, A54 Dan Penolong Pegawai Laut Gred A29, A36, A38
 32. Perubahan Skim-Skim Perkhidmatan Perangkawan, Penolong Pegawai Perangkaan Dan Pembantu Perangkaan
 33. Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi