Pekeliling JPA 2006

 1. Perubahan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan
 2. Pindaan Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Kemudahan Cuti Sakit
 3. Panduan Mewujudkan Search Committee Dan Proses Perlaksanaan Pelan Penggantian (Succession Planning)
 4. Perubahan Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan
 5. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Penerangan Dan Penolong Pegawai Penerangan
 6. Skim Perkhidmatan Pensyarah UDM Bagi Universiti Darul Iman Malaysia
 7. Perubahan Skim Perkhidmatan Dengan Memperuntuk Pembealan Kenaikan Pangkat Ke Gred Yang Lebih Tinggi Untuk 11 Skim Perkhidmatan
 8. Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi 2006
 9. Pengumuman Hari Kelepasan Dari Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
 10. Penepatan Semula Nilai Taraf BAru Bagi Kelayakan-Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Mesir Dan Arab Saudi
 11. Perisytiharan Perkhidmatan-Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong Kaunselor Di Pelbagai Kementerian Dan Jabatan Persekutuan Sebagai Perkhidmatan Gunasama Pengarah Perkhidmatan Awam
 12. Pembatalan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2006 Skim Perkhidmatan Pensyaran UDM Bagi Universiti Iman Malaysia
 13. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan
 14. Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Am Rendah Dan Pembantu Kenderaan Bermotor
 15. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Maklumat, Penolong Pegawai Sistem Maklumat Dan Juruteknik Komputer
 16. Skim Perkhidmatan Penolong Penguasa Imigresen / Penguasa Imegresen
 17. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir
 18. Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Wayarles