Pekeliling JPA 2004

  1. Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Untuk Anggota Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara
  2. Sijil Penghargaan Kepada Pesara Dan Bekas Pegawai Awam
  3. Panduan Pertukaran Pegawai Awam
  4. Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi 2004
  5. Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  6. Skim Pegawai Penguat Kuasa Maritim Dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim
  7. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan, Jururawat Pergigian, Juruteknologi Pergigian, Juruteknologi Makmal Perubatan Dan Pegawai Sains
  8. Kemudahan Perlindunga Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Lua Negara Atas Urusan Persendirian