Pekeliling JPA 2001

 1. Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan)
 2. Penarikan Balik Penggantungan Program Pengambilan Saintis Warganegara Malaysia Di Luar Negeri Dan Saintis Asing
 3. Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Daripada 55 Tahun Kepada 56 Tahun
 4. Pelaksanaan Kemudahan Perubatan
 5. Pemanjangan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1999
 6. Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Pesuruhjaya Polis Dan Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Malaysia
 7. Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Untuk Bekas Polis Dan Bekas Tentera Yang Dilantik Secara Tetap Ke Dalam Perkhidmatan Awam
 8. Imbuhan Tahunan 2001
 9. Bayaran Khas Prestasi 2001
 10. Garis Panduan Permohonan Pengiktirafan Kelayakan Untuk Institusi Pengajian Tinggi Awam
 11. Elaun Perumahan Wilayah Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
 12. Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Baru
 13. Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Baru
 14. Pemberian Kenaikan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Di Bawah Jawatankuasa Kabinet
 15. Tawaran Opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
 16. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Farmasi
 17. Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam
 18. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah
 19. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Tanah Dan Pembantu Tadbir Tanah