Pekeliling JPA 2000

 1. Hari Rehat Sabtu
 2. Kemudahan Tambang Percuma Ke Luar Negeri Bagi Pegawai Jawatan Utama 'A' Dan Ke Atas Gred Khas 'A' Serta Yang Setaraf
 3. Penggabungan Skim Perkhidmatan Pelapor Perbahasan Parlimen/Dewan Negeri Gred N8, N7, N5 Dengan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N9, N7, N5
 4. Pindaan Formula Gaji Harian, Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Bayaran Lebih Masa Dan Cuti Rehat Bergaji Penuh Bagi Anggota Sambilan
 5. Bayaran Insentif Pedalaman
 6. Panduan Pengurusan Personel Untuk Agensi Awam Yang Akan Diswastakan
 7. Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan
 8. Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Baru
 9. Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Baru
 10. Peningkatan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Di bawah Jawatankuasa Kabinet
 11. Skim Perkhidmatan Juruteknik Komputer Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Sistem Maklumat Dan Operator Mesin Prosesan Data
 12. Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir Dan Diplomatik (PTD)
 13. Panduan Pelantikan Secara Pinjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
 14. Skim Perkhidmatan Pensyarah UiTM Dan Penolong Pensyarah UiTM Bagi Universiti Teknologi Mara
 15. Peraturan Bagi Menyenggara Maklumat Personel Dan Perjawatan Sektor Awam
 16. Skim Perkhidmatan Pegawai Pemeriksa Paten
 17. Pemakaian Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 [Akta 605]
 18. Imbuhan Tahunan 2000