Pekeliling JPA 1999

 1. Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam
 2. Hari Rehat Sabtu Bagi Sektor Awam Di Negeri Kedah, Negeri Terengganu Dan Agensi Persekutuan Negeri Kelantan
 3. Bayaran Insentif Tugas Kewangan
 4. Bantuan Khas Kewangan Tahun 1999
 5. Garis Panduan Bagi Pengurusan Harta Intelek Yang Dimiliki Oleh Kerajaan Dan Agihan Saguhati Hasil Penyelidikan Yang Dikomersialkan Kepada Pegawai-Pegawai Awam
 6. Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
 7. Skim Bayaran Upah Ikut Jam Atau Kerja
 8. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor
 9. Bayaran Insentif Tugas Pengurusan StorPindaan Skim-Skim Perkhidmatan Jururawat Pergigian Gred U8 Dan Juruteknik Pergigian Gred U8
 10. Gred G8, Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E7, Pembantu Penyelidik Gred Q8 Dan Pembantu Tadbir (PerkeranianOperasi) Gred N9
 11. Pembatalan Pengurangan Imbuhan Tetap Keraian Dan Imbuhan Tetap Khidmat Awam
 12. Pembatalan Pengurangan Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Khidmat Polis
 13. Imbuhan Tahunan 1999
 14. Bayaran Khas Prestasi 1999