Pekeliling JPA 1988

 1. Elaun-Elaun Tidak Berpencen Bagi Perkhidmatan Jurutrengkas
 2. Perlantikan Ketua Eksekutif Badan-Badan Berkanun
 3. Skim Jawatan Kumpulan Di Bawah Program Pembagunan Ahli Sukan Di Majlis Sukan Negara
 4. Elaun Wilayah Bagi Pegawai-Pegawai Tempatan Yang Bertugas Di Sabah/ Sarawak Dan Elaun Ganguan Bagi Yang Bertukar Wilayah
 5. Pelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Kumpulan C, B Dan A Dalam Sektor Awam
 6. Pelarasan Gaji Bagi Pasukan Polis Diraja Malaysia
 7. Pindaan Elaun Keraian Dan Bayaran Bantuan Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Tingkatan Tertinggi "G" Dan Ke Atas Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.10 Tahun 1986
 8. Pindaan Elaun Keraian Dan Bayaran Bantuan Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Berpangkat Pesuruhjaya Polis Dan Ke Atas Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.11 Tahun 1986
 9. Pindaan Gelaran "Director General Of Public Services"
 10. Prosedur Bagi Memperuntukan Satu Peratus Peluang Pekerjaan Di sektor Awam Kepada Orang-Orang Cacat
 11. Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Kumpulan C, B Dan A Sektor Awam Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 1988
 12. Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pelarasan Gaji Bagi Pasukan Polis Di Raja Malaysia Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 1988
 13. Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pembayaran Elaun Keraian Dan Bayaran Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Tingkatan Tertinggi "G" Dan Keatas Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 1988
 14. Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pembayaran Alaun Keraian Dan Bayaran Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Berpangkat Pesuruhjaya Polis Dan Keatas Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.8 Tahun 1988