Pekeliling JPA 1986

 1. Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am
 2. Pindaan Gaji Harian bagi Pegawai Sambilan Setaraf Dengan Kumpulan C Dan D Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.9 Tahun 1980
 3. Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 1982 Mengenai Elaun Dan Tambang Bagi Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan
 4. Pelarasan Gaji Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Kumpulan D Dalam Sektor Awam
 5. Pelarasan Gaji Nagi Pegawai Pangkat Rendah Pasukan Polis Diraja Malaysia
 6. Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Mereka Yang Dihantar Bertugas Atau Berkursus Di Luar Negeri
 7. Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas
 8. Pembatalan Skim-Skim Perkhidmatan Yang Dikeluarkan Melalui Pekeliling Perkhidmatan Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan
 9. Pindaan Gaji Harian Bagi Pegawai Sambilan Setaraf Dengan Kumpulan D Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 tahun 1986
 10. Pindaan Alaun Keraian Dan Bantuan Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Tingkatan Tertinggi "G" Dan Keatas Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.8 Tahun 1980
 11. Pindaan Alaun Keraian Dan Bantuan Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Berpangkat Penolong Pesuruhjaya Polis Dan Ke Atas Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.10 Tahun 1980
 12. Pertukaran Gelaran "Pegawai Perjawatan Persekutuan (Sabah Atau Sarawak)" Kepada "Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam, Cawangan (Sabah Atau Sarawak)"