Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan boleh dihantar kepada:

Jabatan Pendaftar
Universiti Utara Malaysia (UUM)
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman
Telefon : 04-928 3199 (Kaunter Pegawai Khidmat Pelanggan)
Faks : 04-928 3104
Email: pendaftar@uum.edu.my
 

Sebarang pertanyaan berkaitan kursus boleh menghubungi:

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar
Universiti Utara Malaysia (UUM)
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman
Kursus : +604-9283184 / 3185 / 3186 / 3187
PBU & Peperiksaan : +604-9283185 / 3188 / 3191
Faks : +604-9283189
Email: pend_latihan@uum.edu.my
 

Sebarang pertanyaan boleh dihantar kepada:

Jabatan Pendaftar
Universiti Utara Malaysia (UUM)
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman

Telefon : 04-928 3043 (Kaunter)
Faks : 04-928 3046

email