BORANG TUNTUTAN BAYARAN

1.   Borang Tuntutan Yuran Ujian Bahasa Inggeris  [Muat Turun]
2.   Borang Tuntutan Yuran/Bayaran Proses Permohonan Tempat Pengajian  [Muat Turun]
3.   Borang Tuntutan Bayaran Pasport dan Visa (UUM) [Muat Turun]
4.   Borang Tuntutan Bayaran Pasport dan Visa (KPM)  [Muat Turun]