PENGURANGAN KADAR YURAN PENGAJIAN DAN INSENTIF BAYARAN BALIK YURAN

1.    Pekeliling Pendaftar Bi. 1/2007 Kemudahan Pengurangan Kadar Yuran Pengajian dan Insentif Bayaran Balik Yuran   [Muat Turun]
2.    Borang Permohonan Mendapatkan Kemudahan Insentif Bayaran Balik Yuran/Pengurangan Kadar Yuran Pengajian Bagi Pengajian Secara Sambilan di Universiti Utara Malaysia (Hijau)    [Muat Turun]
3.    Borang Penyerahan Laporan Pengajian/Keputusan Peperiksaan Bagi Pengajian Secara Sambilan/PLK    [Muat Turun]