BORANG-BORANG LAIN BERKENAAN CUTI BELAJAR

1.  Lampiran A – Menghadiri Mesyuarat, Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara)  [Muat Turun]
2.  Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang (Untuk Pasca Kedoktoran, Cuti Sabatikal. Latihan Industri dan Menghadiri Seminar/Persidangan di luar Negara)   [Muat Turun]
3.  Borang Laporan Kemajuan Pengajian (Performance Appraisal on Officer Attending Course)   [Muat Turun]
4.  Borang Permohonan Melanjutkan Tempoh Cuti Belajar Bagi Pengajian PhD/Sarjana    [Muat Turun]
5.  Jadual Perancangan Menyiapkan Tesis Dalam Tempoh Pelanjutan Enam (6) Bulan (Planning Schedule for the Completion of Thesis Within the Extension Period of Six (6) Months)   [Muat Turun]
6.  Borang Memohon Kebenaran Melakukan Lawatan Persendirian Ke Luar Negara Dalam Tempoh Cuti Belajar   [Muat Turun]