PERMOHONAN CUTI BELAJAR

1.    Senarai Semak Dokumen Yang Perlu Dikemukakan Semasa Mengemukakan Permohonan Cuti Belajar Untuk Kelulusan Jawatankuasa Pemilih Pengajian Lanjutan (JPPL)  [Muat Turun]
2.    Borang Permohonan Mengikuti Pengajian Lanjutan (Kuning)   [Muat Turun]
3.    Borang Pengesahan Tiga Bab Awal/Utama Tesis (PhD)    [Muat Turun]
4.    Justifikasi Pengajian Tiga (3) Tahun Luar Negara    [Muat Turun]