Borang Unit Latihan

1.   Borang Permohonan Mata PBU Tahun 2017  [ download .pdf : Here ]
    Borang Permohonan Mata PBU Tahun 2017  [ download .doc : Here ]
   
2.   Borang Kehadiran Perserta Lampiran 1 [download .doc : Here ]
   
3.   Borang Pengesahan Kehadiran Kursus Luar (BM)  [ download : Here ]
   
4.   Borang Pengesahan Kehadiran Kursus Luar (ENG)  [ download : Here ]
   
5.   Borang Permohonan Memasukkan Maklumat Kursus Luar  [ download : Here ]
   
6.   Borang Lampiran A  [ download : Here ]