PERMOHONAN MENGISI JAWATAN KOSONG PENTADBIRAN MAC 2018

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut di Universiti Utara Malaysia. Keutamaan diberikan kepada kakitangan UUM (kontrak) yang sedia ada.

BIL

JAWATAN PENTADBIRAN

1

PENOLONG JURUAUDIT GRED W29

2

ARTIS BUDAYA GRED B19

3

PELUKIS PELAN GRED JA19

4

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

5

PEMBANTU TADBIR (PEPERIKSAAN) GRED N19

6 PEMBANTU OPERASI GRED N11

 

 

 

1.

(a)

Jawatan

:

PENOLONG JURUAUDIT GRED W29

(b)

Badan Berkanun

:

Universiti Utara Malaysia

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Kewangan (W)

 

            Jadual Gaji      :                                              

           

Gred
Gaji
Gaji
Minimum
(RM)
Gaji Maksimum
(RM)
Kadar
Kenaikan Gaji
Tahunan (RM)
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (RM)
Imbuhan Tetap Perumahan (RM)
Bantuan Sara Hidup
(RM)
W29
1,498.00
5,678.00
145.00
160.00
300.00
150.00

 

Syarat Lantikan :

i)
Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau
kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,510.92); atau 
   
ii)
Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,510.92); atau
   
iii)
Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,776.08)
   
iv)
Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf
oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM2,001.68
   
v)
Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
dengannya oleh kerajaan.

Taraf Jawatan :           Tetap

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Juruaudit adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas :  Umum

Bertanggungjawab menjalankan pengauditan secara profesional, mengesahkan penyata kewangan, mengeluarkan sijil audit dan laporan berkaitannya, menyediakan laporan audit yang berkualiti, timely dan seimbang, menguruskan aktiviti pengauditan dengan cekap dan berkesan serta memberi khidmat nasihat, memenuhi keperluan dan harapan stakeholders.

 

 

 

2.

(a)

Jawatan

:

ARTIS BUDAYA GRED B19

(b)

Badan Berkanun

:

Universiti Utara Malaysia

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana Berkelayakan SPM

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Bakat dan Seni (B)

 

            Jadual Gaji      :                                              

           

Gred
Gaji
Gaji
Minimum
(RM)
Gaji Maksimum
(RM)
Kadar
Kenaikan Gaji
Tahunan (RM)
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (RM)
Imbuhan Tetap Perumahan (RM)
Bantuan Sara Hidup
(RM)
B19
1,360.00
4,032.00
100.00
115.00
300.00
150.00

 

 

Syarat Lantikan :

i)
Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden 
atau tradisional serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,360.00); atau 
   
 ii)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,360.00); atau 
   
iii)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia  dalam 
Tahap 2 bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,418.12)
   
iv)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia
Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,476.24)
   
v)
Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan (bagi calon ii, iii & iv sahaja). 

Taraf Jawatan :           Tetap

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Artis Budaya adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas :  Umum

Bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai Artis Budaya dalam persembahan PENTARAMA secara profesional, merancang, melaksana dan menyediakan laporan berkaitan persembahan bersesuaian dengan kehendak jabatan. Menguruskan aktiviti persembahan termasuk menyediakan tarian, nyanyian dan lakonan untuk persembahan dengan cekap dan berkesan. 

 

 

 

3.

(a)

Jawatan

:

PELUKIS PELAN GRED JA19

(b)

Badan Berkanun

:

Universiti Utara Malaysia

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana Berkelayakan SPM

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Kejuruteraan (J)

 

            Jadual Gaji      :                                              

           

Gred
Gaji
Gaji
Minimum
(RM)
Gaji Maksimum
(RM)
Kadar
Kenaikan Gaji
Tahunan (RM)
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (RM)
Imbuhan Tetap Perumahan (RM)
Bantuan Sara Hidup
(RM)
JA19
1,377.00
4,052.00
100.00
115.00
300.00
150.00

 

Syarat Lantikan :

i)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam
subjek Pendidikan Seni Visual, Lukisan Geometri atau Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan tersebut.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,377.00); atau
   
 ii)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,435.12); atau
   
 iii)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,493.24
   
 iv)
Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Taraf Jawatan :           Tetap

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pelukis Pelan adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas :  Umum

Bertanggungjawab melaksanakan penyediaan lukisan teknikal dan spesifikasi, menyemak lukisan perunding, merekod dan menyelenggara lukisan, menyediakan lukisan kerja, lukisan perunding dan menyediakan laporan serta lain-lain tugas yang berkaitan.

 

 

 

4.

(a)

Jawatan

:

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

(b)

Badan Berkanun

:

Universiti Utara Malaysia

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Pentadbiran dan Sokongan (N)

 

            Jadual Gaji      :                                              

           

Gred
Gaji
Gaji
Minimum
(RM)
Gaji Maksimum
(RM)
Kadar
Kenaikan Gaji
Tahunan (RM)
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (RM)
Imbuhan Tetap Perumahan (RM)
Bantuan Sara Hidup
(RM)
N19
1,352.00
4,003.00
100.00
115.00
300.00
150.00

 

Syarat Lantikan :

i)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau
   
 ii)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau 
   
 iii)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80)
   
iv)
Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
dengannya oleh kerajaan.

Taraf Jawatan :           Tetap

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas :  Umum

Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat, pengendalian peralatan perhubungan/komunikasi).

 

 

 

5.

(a)

Jawatan

:

PEMBANTU TADBIR (PEPERIKSAAN) GRED N19

(b)

Badan Berkanun

:

Universiti Utara Malaysia

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana Berkelayakan SPM

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Pentadbiran dan Sokongan (N)

 

            Jadual Gaji      :           RM54.00 sehari

Syarat Lantikan :

i)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; DAN

ii)         Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Taraf Jawatan :           Sambilan

Fungsi Bidang Tugas :  Umum

Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat, pengendalian peralatan perhubungan/ komunikasi).

Khas

Membantu Ketua Pengawas dan Pengawas dalam pengendalian peperiksaan dan bertanggungjawab secara terus kepada Ketua Pengawas dan Pengawas  dalam urusan pengendalian peperiksaan.

TEMPOH PERKHIDMATAN

Mulai 20 Mei 2018 hingga 21 Jun 2018.

Nota: Keutamaan diberikan kepada calon:

1.     Tinggal berdekatan dengan kampus UUM (Sintok); DAN

2.     Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia; DAN

3.     Kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.

 

 

 

 

6.

(a)

Jawatan

:

PEMBANTU OPERASI GRED N11

(b)

Badan Berkanun

:

Universiti Utara Malaysia

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Pentadbiran dan Sokongan (N)

 

            Jadual Gaji      :                                              

           

Gred
Gaji
Gaji
Minimum
(RM)
Gaji Maksimum
(RM)
Kadar
Kenaikan Gaji
Tahunan
(RM)
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (RM)
Imbuhan Tetap Perumahan (RM)
Bantuan Sara Hidup
(RM)
N11
1,216.00
2,983.00
80.00
95.00
300.00
150.00
 
 
 

Syarat Lantikan :

i)
Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00); atau
   
 ii)
Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki
lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)].
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,262.15)
   
 iii)
Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah
Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Taraf Jawatan :           Tetap

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pembantu Operasi adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas :  Umum

Melaksanakan tugas-tugas dalam membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat seharian melibatkan pergerakan fail, penghantaran dan pendaftaran surat/dokumen/saman/notis serta pemanduan kenderaan.

Memandu dan menyenggara kenderaan yang diliputi oleh lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E.

Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas operasi am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal.

 

 

 

CARA MEMOHON

i)    Permohonan jawatan hendaklah dibuat melalui sistem dalam talian (online) yang boleh dicapai melalui pautan laman sesawang http://www.perjawatan.uum.edu.my/
ii)     Pemohon perlu mendaftar (bagi pengguna baharu sahaja) sebelum mengisi maklumat yang diperlukan dalam sistem ini.
 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :  08 April 2018 (Ahad)

CATATAN TAMBAHAN

a.    Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk ditemu duga.
b.    Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh iklan jawatan ditutup hendaklah dianggap tidak berjaya.
c.    Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan/temu duga jawatan ini tidak akan ditanggung oleh Universiti Utara Malaysia.

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Jabatan Pendaftar,
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman
Tel04-928 3115/3119 (Jawatan Akademik)
Tel:04-928 3114/3113 (Jawatan Pentadbiran)
Faks:04-928 3120