Pegawai Jabatan Pendaftar

baha Pendaftar (Pemangku) En. Baharudin B. Yaacob Tel: 04- 928 3102  baha646@uum.edu.my
1012
Ketua Penolong Pendaftar Kanan
(Bahagian Perjawatan)
En. Redzuan B. Ishak
Tel: 04- 928 3110
redzuan@uum.edu.my
1307
Ketua Penolong Pendaftar
(Bahagian Perjawatan)
En. Muhammad Iskandar Zulkarnain B. Muhammad Suhaimi
Tel: 04- 928 3112
iskandar@uum.edu.my
1678
Penolong Pendaftar Kanan
(Bahagian Pembangunan Sumber Manusia)
En. Mohd Anizam B. Ariffin
Tel: 04- 928 3190
anizam@uum.edu.my
584  
Penolong Pendaftar Kanan
(Bahagian Kenderaan)
En. Mohd Asri B. Drany
Tel: 04- 928 3486
 
 asri@uum.edu.my
2139  
Penolong Pendaftar Kanan
(Bahagian Perjawatan)
Pn. Norhashima Binti Wan Min
Tel: 04- 928 3111
shima@uum.edu.my
2478  
Penolong Pendaftar Kanan
(Bahagian Pentadbiran)
 En. Muhammad Nazir B. Hamzah
Tel: 04- 928 3130
mnhamzah@uum.edu.my
 4968  
Penolong Pendaftar
(Bahagian Perkhidmatan)
 Pn. Shazilayanty Bt. Shahrom
Tel: 04- 928 3162
shazilayanty@uum.edu.my
 2227  
Penolong Pendaftar Kanan
(Bahagian Pentadbiran)
 En. Afendy B. Muhammad
Tel: 04- 928 3131
abm@uum.edu.my
2620  
Penolong Pendaftar
(Bahagian Pengajian Lanjutan)
 En. Rahim B. Ismail
Tel: 04- 928 3170
israhim@uum.edu.my
4903  
Penolong Pendaftar
(Bahagian Pembangunan Sumber Manusia)
 En. Zor Bin Mat Nor
Tel: 04- 928 3181
zor@uum.edu.my
912  
Pegawai Hal Ehwal Islam
(Bahagian Perkhidmatan)
 En. Mohamad Usamah Bin Ismail
Tel: 04- 928 3154
usamah@uum.edu.my
223  
Penolong Pendaftar
(Bahagian Perkhidmatan)
 En. Ibrahim B. Hanapi
Tel: 04 - 928 3164
brahim@uum.edu.my
 2734  
Penolong Pendaftar Kanan
(Bahagian Perkhidmatan)
 Pn. Salina Bt. Ali
Tel: 04- 928 3150
salyna@uum.edu.my
1337  
 
Penolong Pendaftar
(Bahagian Perkhidmatan)
 En. Jafri B. Ishak
 Tel: 04- 928 3159
jafri@uum.edu.my