Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

  Jawatan Nama Tel Email
 1678
 
Penolong Pendaftar Kanan
(Ketua Bahagian Pembangunan Sumber Manusia)
 En. Mohd Anizam B.Ariffin  04- 928 3180

 

 anizam@uum.edu.my

 

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - UNIT PEMBANGUNAN KERJAYA DAN KEBERKESANAN KURSUS

 

  Jawatan Nama Tel Email
 3884 Penolong Pegawai Tadbir En. Muhammad Hafidz Baharudin 04- 928 3185 mhafidz@uum.edu.my
 26 Pembantu Tadbir (P/O) Kanan  En. Mohd Fauzi Ahmad  04- 928 3183  gmat@uum.edu.my
 325 Pembantu Tadbir (P/O)  Pn. Filzah Zainol Ariffin  04- 928 3182  zfilzah@uum.edu.my
 231 Pembantu Tadbir (P/O)  Pn. Noor Yusni Md Yusof  04- 928 3188  yusni@uum.edu.my
 3120 Pembantu Tadbir (P/O)  Pn. Saodah Ahmad  04- 928 3186  sodah@uum.edu.my

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - UNIT PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

  Jawatan Nama Tel Email
 2788  Pembantu Tadbir (P/O) En. Mohd Faizal Ghazali 04- 928 3185 mfaizal@uum.edu.my

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - UNIT LATIHAN, KURSUS DAN PBU

  Jawatan Nama Tel Email
 4903
Penolong Pendaftar En. Zor Bin Mat Nor 04- 928 3181 zor@uum.edu.my
 579 Pembantu Tadbir (P/O) Pn. Rossni Bakar 04- 928 3186 rossni@uum.edu.my
 1366 Pembantu Tadbir (P/O) Pn. Haslinda Ariffin 04- 928 3186 lin72@uum.edu.my
 2731 Pembantu Tadbir (P/O) En. Mohd Zairi Zainol 04- 928 3184 zairi@uum.edu.my
365  Pembantu Am Pejabat Am Kanan En. Azizan Embun 04- 928 3187 aziem@uum.edu.my

Fax: 04- 928 3189