Directory

Registrar's Office

Image

Ahmad Rasidi Abdullah
Registrar
rasidi@uum.edu.my
+604- 928 3100

Image

Norazlina Mahmud
Secretary
norazlina@uum.edu.my
+604 928 3101

Deputy Registrar's Office

Image

Azahari Azmi
Deputy Registrar
azahari@uum.edu.my
+604 928 3102

Head of Division

Image

Muhammad Iskandar Zulkarnain Muhammad Suhaimi
Bahagian Pengurusan dan Governan
iskandar@uum.edu.my
+604 928 3180

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

UNIT PERKEMBANGAN KERJAYA
Image

Shafinar Salim
Team Leader
shafinar@uum.edu.my
+604 928 3117

Image

Shabariah Abdullah
Team Member
Shabariah@uum.edu.my
+604 382 3122

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

UNIT PERJAWATAN AKADEMIK
Image

Wahe Anuar Mansor
 Team Leader
 wahe@uum.edu.my
+604- 928 3111

Image

 Muhammad Hafidz Baharudin
 Team Member
mhafidz@uum.edu.my
+604 928 3116

Image

Nurzulailaliana Md Mustafa
Team Member
lailaliana@uum.edu.my
+604 928 3115

BAHAGIAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA

UNIT CUTI DAN PERSARAAN
Image

Amirah Mohamad
Team Leader
amirah.mohamad@uum.edu.my
+604 928 3164

Image

Nur Razyatul Amiza Mohd
Team Member
razyatul@uum.edu.my
+604 928 3165

Image

Nor Shafinaz Atil
Team Member
shafinaz@uum.edu.my
+604 928 3155

Image

Norsiyati Mat Hanafi
Team Member
norsiyati@uum.edu.my
+604 928 3166

Image

Nur Faizah Abdul Kadir
Team Member
nur.faizah@uum.edu.my
+604 928 3166

BAHAGIAN PENGURUSAN DAN GOVERNAN

UNIT PENTADBIRAN
Image

Nurzulfah Afifah Mat Tamizi
Team Leader
nzulfafifah@uum.edu.my
+604 928 3130

Image

Nur Azyan Rasyiqah Abdul Hamid
Team Member
nurazyan@uum.edu.my
+604 928 3133

Image

Noorman Izzat Marzukhi
Team Member
noorman@uum.edu.my
+604 928 3135

Image

Noranita Idris
Team Member
noranitaidris@uum.edu.my
+604 928 3139

Image

Roseaidilyati Binti Mustapa
Team Member
aidilyati@uum.edu.my
+604 928 3132

Image

Zarina Jaafar
Team Member
zarin@uum.edu.my
+604 928 3106

Image

Amiruddin Rohani
Team Member
amiruddin@uum.edu.my
+604 928 3136